Minister jako przedstawiciel państwa będzie mógł przejąć nieruchomości, w tym domy, działki i pola, na cele obrony państwa, w zamian przyznając ich właścicielom wysokie odszkodowania. To propozycja zmian w przepisach, zgłoszona przez Fundację Dobre Państwo.